Mi a vértípusod? Megmondom ki vagy!

blood type 4

Amikor először jelentkeztem egy ösztöndíjra Japánba, meglepődtem, hogy a jelentkezési lapon külön rákérdeztek a vértípusomra, vagyis a ketsueki gata-ra. Kellemetlen, de fogalmam sem volt mi a vértípusom, ezért rögtön csináltattam is egy tesztet, hogy kiderítsem, illetve, hogy az orvosom ki tudja tölteni az erre vonatkozó mezőt. Igen, a háziorvosom sem tudta. Azelőtt erre soha sem gondoltam, pedig annak ismerete egy balesetnél értékes időt spórolhat meg. Ezért örültem is neki, hogy a kérdés eleve felvetődött. Az eredmény megjött és én annak rendje és módja szerint szépen ki is töltötte m az űrlapot.

japan-horoscope

Később, amikor már egy ideje Japánban tartózkodtam, az egyik órai foglalkozáson felvetődött a Vértípus kérdése. Akkor körvonalazódott bennem, hogy Japánba érkezésem előtt nem csak azért kérdezték meg, hogy mi a vércsoportom, mert tudni szerették volna, ha véletlenül baleset érne és sürgős vérátömlesztésre lenne szükségem. (Bár nem hiszem, hogy ezt egy gyors teszttel nem ellenőriznék ilyen esetben amúgy is). Japánban a vércsoportoknak a személyiség jegyek meghatározása miatt is nagy jelentősége van, általuk következtetnek az egyén személyiségére is.

Európában ez nem túl elterjedt kategorizálás, itt inkább a horoszkóp az elfogadottabb. Bár igaz ami igaz, az utóbbi időben a vércsoport szerinti diéták (ilyen is van?) virágkorukat élik. Továbbá egyre inkább elismerik a vércsoportok fontosságát, úgy tartják, ez a sejtjeink elsődleges meghatározója és ezáltal hatással van például az immunrendszerünkre, a betegségekre való fogékonyságunkra, az anyagcsere tevékenységünkre ezáltal a kalória felhasználásunkra, táplálkozási igényeinkre, energia szintünkre, stresszre adott válaszreakcióinkra, de még arra is, hogy melyik testedzés forma számunkra a leghatékonyabb.

blood type condom

A vércsoportokat 1900-ban az osztrák nemzetiségű Karl Landsteiner csoportosította, azonban Japánban a harmincas években Takeji Furukawa írása tette ismertté a vértípus szerinti kategorizálást. The Study of Teperament Through Blood Type lényege, hogy a vértípust karakter jegyekhez köti. Mivel ennek a csoportosításnak semmilyen orvosi adatokkal igazolható bizonyítéka sincs, ezért a felvetés időről időre előtérbe került majd a háttérbe szorult. Mégis elmondható, hogy a japánok 90%-a hisz benne és komolyan is veszi. Számos televíziós műsor közvetít például vértípus horoszkópot, amely a vércsoportokra bontva von le következtetéseket, de párkereső portálokon a vércsoport szerint is szűrik a lehetséges kiszemelteket. A legkedveltebb vércsoport az A típus, közéjük a japánok 40%-a tartozik. A tipológia szerint kiváló csapatjátékosok, empatikusak. A japánok közel 30%-a a 0-s vércsoportba sorolandó, ők kíváncsiak és makacsak. A B vércsoport képviselői nagyjából a népesség 20%-át teszi ki. Őket jellemzik a legkritikusabban, különcök, önzőek, azonban vidám személyiségűek. Az AB-sek táborát nagyjából a népesség 10%-a teszi ki, ők leginkább kiszámíthatatlanok és titokzatosak.

Vértípus szerinti diszkrimináció és akár atrocitás létező fogalmak. Ennek még neve is van a Japánban, „bura hara”. Szóösszetétel, mely az angol „blood” és a „harrasment” szavakból jön. Akik ugyanis hisznek benne, képesek a nem összeillő vércsoport miatt a párkapcsolatukat felbontani, de az is előfordulhat, hogy az interjúztató főnök az állásinterjún rákérdez erre és emiatt utasít el, vagy akár e szerint osztja ki a feladatokat. De az óvodákban is vércsoport szerint osztják be az embereket. A Facebook ázsiai oldalán a vércsoportot be is lehet jelölni a profilon.

blood type 1 blood type 2.

Egy két érdekesség, amely a vércsoportba vetett hitet alátámasztja a mindennapokra lebontva:

Erica Angyal, a Miss Universe Japan hivatalos táplálkozási szakértője két könyvet is piacra dobott a témában (Bijo no Ketsuekigata – A szép nő vércsoportja, valamint a Bijo no Ketsuekigata-bestu Obento- A szép nő obentoja a vércsoportja szerint) , amelyek a japán hölgyek körében nagy közkedveltségnek örvendenek. A gyanúsan magyaros nevű hölgy egyébként egy ausztrál származású táplálkozási szakértő (esetleges magyar gyökereiről hivatalos honlapján nincs említés), aki sorra piacra sikerkönyveit Japánban. Egy egész márkát épített az egészséges táplálkozás köré.

Anime és Manga karakterek esetében is gyakran megadják a vértípust, amelyhez a karakter személyiségét is megpróbálják igazítani.

manga character blood type

És akkor a jellemvonások kicsit bővebben a Terebess Ázsiai Lexikon részletezésében:

“A” vércsoport:

Fantasztikus energiával veti bele magát az elvállalt feladat végrehajtásába. Hivatását lelkiismeretesen látja el. Képes szinte minden mást háttérbe szorítani annak érdekében, hogy teljesítménye felülmúlhatatlan legyen. Gyakran kerül ki közülük ún. csúcsmenedzser.

Tökéleteset szeretne nyújtani szinte mindenben. Gyakran habozik, hogy egy privát kapcsolatba belemenjen-e, mert előtte alaposan átgondolja, hogy képes lesz-e eleget tenni a vele szemben támasztott elvárásoknak anélkül, hogy hivatása meg ne sínylené. Mindenesetre ha valamit nem tud felvállalni, azt nyíltan, előre közli. Ez az attitűd gyakran arra vezet, hogy minden igyekezete ellenére magányos, emberkerülőnek tűnik. Ha viszont valamit egyszer megígért, azt megbízhatóan teljesíti. Ezért környezete megbecsüléssel övezi. Szükséges, hogy az ügy vagy egy személy komolyan érdekelje. A felszínességet nem ismeri semmiben. Vagy szenvedélyesen csinál valamit vagy sehogyan.

Alkalomadtán kevésbé tűnik barátságosnak, mivel az foglalkoztatja főleg, amivel éppen foglalkozik. Így ennek a típusnak az a hátránya ami az előnye.

Ha egy olyan feladatot kell ellátnia amely nem nyerte meg kellőképpen tetszését, érdeklődését, azt csak nagy nehézségekkel, belső kényszerrel képes megoldani, egyszerűen azért, mert nem tud kötelességből cselekedni. Ilyenkor egy állásváltoztatás valósággal csodát művel nála.

Sem barátságot, sem szerelmet nem köt, amíg meg nem győződik róla, hogy a legjobbat választotta. A személyes kapcsolat kezdetén “tabula rasa”-t csinál, s mindent közöl, amit gondol, elvár a másiktól. Ha viszont döntött, a végsőkig kitart.

 

“B” vércsoport:

Gyengédségét, tapasztalatát durva köpönyeg alá rejti. Nem lehet gyorsan kihozni a sodrából. Igyekszik távol tartani magát minden szentimentális és túlfokozott érzelmi megnyilvánulástól, ezt egyébként másoknál is elítéli.

Önmagával szemben is magas követelményeket támaszt és semmi gyengeséget nem tűr magával szemben sem. Ugyanúgy türelmetlen és egyáltalán nem elnéző a környezetében élők hibáival, gyöngeségeivel szemben is. Az a szigorú követelmény, amelyet magával szemben támaszt, gyakran konfliktushoz vezet, ha nem tudatosítja magában, hogy embertársaival szemben a toleranciának egy bizonyos mennyisége elengedhetetlen ahhoz, hogy az együttélés működhessen. A magabiztos önérzet kétélű dolog.

Keményen megdolgozik azért, hogy saját hibájától, amelyet még magában sem hajlandó elismerni, elterelje a figyelmét. A tökéletességre való igyekezete erősen kihat a magánéletére is. Erős hajlama van a féltékenységre. Érzelmi kapcsolatait is teljesen és hibátlanul, minden kivetnivaló nélkül akarja megélni. Aki kapcsolatba kerül vele, annak feltétlenül számolnia kell e típus ilyen elvárásaival. Persze ha rájön, hogy féltékenysége alaptalan, nem tulajdonít jelentőséget az egésznek többé.

Tudni kell, hogy féltékenysége nem beteges vagy eltúlzott, hanem abból ered, hogy ideált képzelt el magának, azt megvalósulva szeretné látni.

 

“AB” vércsoport:

Nem komplikált karakterűek. Mivel karakter jellemzői számos elemből tevődnek össze, ezek egymással harcban állva nem jeleznek egy kiegyensúlyozott egyéniséget. Ezzel magyarázható, hogy érzelmi élete szinte sohasem jut nyugvópontra. Erősen függ hangulataitól, érzelmeitől. Cselekedeteit inkább kifinomult ösztöne és intuíciói irányítják, mint a tudatos akarata. Ezért tűnik olykor ingatagnak vagy tétovának mások szemében, hiszen pillanatok alatt képes egy személytől vagy ügytől elfordulni, ha úgy érzi, nem boldogulna vele. Kapcsolataiban is állandóan kétségek gyötrik, gyakran alaptalan félelmek áldozatává lesz, s ilyenkor érzelmei a nullponton vannak, s mély depresszióba merül.

Szerencsére ez az állapot sem tart sokáig. Ha egy pozitív élményben részesül, életkedve visszatér.

Kedvezőtlen esetben néha megbízhatatlan, mivel korábbi elhatározásait könnyen feladja. Jó tulajdonsága, hogy tanulni vágyó, új tapasztalatokat, szellemi, érzelmi élményeket keres.

Saját véleményéhez nem ragaszkodik túlzottan, ha úgy látja, hogy a mások érvei logikusabbak, vagy egyébként elfogadhatóbbak, mint a sajátja. Szemlélete rugalmas. Gondolkodásmódja sohasem korlátolt vagy merev. Az egyhangúságot szinte utálja. Éppen az állandó újak keresése és befogadóképessége akadályozza meg azt, hogy az érzelmi behatások és nyomukban fellépő hangulatváltásai drámai módon befolyásolják életében.

Az érzelmek nagy jelentőségűek számára. Alkalmazkodóképessége kiváló. Nem akar a másik felett uralkodni, sőt, úgy tudja alárendelni magát a másik akaratának, hogy közben boldog. Főleg akkor, ha ebben a kapcsolatban megfelelő támaszt is talál.

 

“0” vércsoport:

Az “AB” csoporthoz hasonlóan, intenzív érzelmi életet él azzal a különbséggel, hogy nem rendelkezik olyan kifinomult alkalmazkodóképességgel. Ezt inkább partnerétől várja el. Szinte állandóan kapcsolatot keres másokkal, de ebben nem csak érzelmei befolyásolják, hanem az ésszerűség – sokszor a számítás is. Munkatársaival, lakóhelyi környezetével is szinte pillanatok alatt közvetlen, jó kapcsolatot tud kiépíteni. Ez a kapcsolatteremtő készség segíti az üzleti életben is. Feltűnően sok “0” vércsoportú férfi és nő dolgozik az üzleti szférában. Sok film-, tévésztár is e csoportba tartozik, mivel a művészi tehetség keresztülvitele erővel és jelentős mértékű gyakorlati érzékkel párosul. Üzleti szimata úgyszólván sohasem hagyja cserben, tevékenykedjen akár művészként akár üzletemberként.

A szinte félelmetes erejű energiája, aktivitása a gyökere a siker utáni vágyának. Állandóan mozgásban van, nem hagyja magát nyugodni. Mindig a sikerhez, elismeréshez vezető lépcső következő fokára szeretne lépni. Céljait mindig szem elött tartja, és képes mindent ennek alárendelni.

Sohasem adja fel. Ha a körülmények folytán kénytelen előrehaladását szüneteltetni, ha zöld utat kap, visszafojtott energiái szinte robbannak. A szerelemben általában sikeres. Csak addig engedi át magát az érzelmeknek, amíg a kapcsolatnak valamilyen praktikus haszna is van; így szinte elérhetetlen számára, hogy egy szerelmet teljes intenzitással éljen át.

Kedvezőtlen esetben az ész elnyomja nála az érzelmeket, s ilyenkor képes érdekházasságot kötni – persze a partnerét ilyenkor is biztosítja érzelmeiről. [1]

 blood type 3.

Ha érdekel a téma, itt még találsz hasonló cikkeket. Láthatóan elsősorban női online magazinok foglalkoznak ezzel, a forrásukat nem jelölték meg, ezért ellenőrizni sem tudtam. Sorry!

 

http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20101117/vercsoportod_donti_el_a_szemelyisegedet/

http://www.bien.hu/japan-horoszkop-vertipus-szerinti-szemelyisegfejto/ezoteria/ezoteria-cikkek/112351

http://www.femina.hu/ezo/vercsoporthoroszkop_ki_vagy_a_felszin_alatt

 

Forrás:

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/19/reference/blood-types/#.VB6EZ5SSxpw

http://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/vercsop.html

http://tokiotours.wordpress.com/

 

Képek:

http://neveryetmelted.com/2012/11/13/in-japan-blood-types-as-destiny/

http://www.designsansfrontieres.com/post/998430931

www.farmofminds.com

www.jonellepatrick.me

http://www.sue-ding.com/kyoto-snapshots/

 

[1] Terebess Ázsiai Lexikon, Letöltve: 2014.szept.20.

http://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/vercsop.html

 

Vélemény, hozzászólás?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..