Japán részvétele a világkereskedelemben

 

A 2008-as világgazdasági válságot követően a világkereskedelem volumenében 2009-re 23%-os visszaesés következett be az áruexport nominálértékének tekintetében az előző év azonos időszakához viszonyítva. Míg az azt megelőző vizsgált években a világkereskedelem áruexportja folyamatosan növekedett és minden évben 10% fölötti növekedés volt megfigyelhető, addig a 2008-as hitel, a piaci válság következtében a kereskedelem drasztikus visszaesését eredményezte. 2009-re a világ összes országának exportja lecsökkent 12,3 trillió USD forgalomra. A világkereskedelem import részesedését megvizsgálva a számadatok azt mutatják, hogy a lassú, évente átlagosa 10% fölötti növekedés megtorpant és a recesszió 2009-ben 23,2%-os csökkenést generált az előző év azonos időszakának adataihoz képest, így az import 12,7 trillió USD forgalommal zárt.[1]

Ha nem vesszük figyelembe az árnövekedés hatásait és csupán a reálnövekedés adatait vizsgáljuk, a reálexport tekintetében 12,4%-os, a reálimport esetén pedig 10,6%-os visszaesés figyelhető meg. A világkereskedelem volumenét leginkább a kereslet csökkenése befolyásolta. Az árak növekedése 2008-ig folyamatos volt és 2008-ban tetőződött a válság következtében annak ellenére, hogy 10% körüli esés következett be. Ez mégsem ösztönözte az ipari termelést és emellett magának a kereskedelemnek az értékét is csökkentette. (2. sz. táblázat)

Világkereskedelem mutató 2005-2009

Világkereskedelem mutatói 2005 2006 2007 2008 2009
Világkereskedelem,

áruexport bázis (billió USD)

10417 12080 13778 15988 12295
Nominál növekedés (%) 14,3 16 14 16,1 -23
Reálnövekedés (%) 9,6 11,5 5,6 5,4 -12,4
Árnövekedés (%) 4,7 4,5 8,4 10,7 -10,6
Világkereskedelem,

áruimport bázis (billió USD)

10641 12214 14071 16227 12744
Nominál növekedés (%) 13,8 14,8 15,2 14,3 -23,2
Reálnövekedés (%) 8,2 9,4 7,2 3,6 -10,6
Árnövekedés (%) 5,7 5,4 8 11,7 -12,6
Világ reál GDP növekedése (%) 4,5 5,1 5,2 3 -0,6
Növekedés az ipari termelésben, fejlett gazdaságok esetén (%) 2 3,1 2,5 -2 -13,3

Forrás: Jetro White Paper 2010, www.jetro.go.jp

A világkereskedelem megoszlása 2009-ben elnevezésű ábra a világ legfejlettebb országainak kereskedelmét mutatja reálexport és reálimport bázison. 2009-ben az EU 27 áru kereskedelme import bázison 4,689,461 millió USD, export bázison 4,590,840 millió USD volt, melyből az EU 15 export bázison 4,082,018 millió USD és import bázison 4,082,018 millió USD értékű részesedést képviselt. Az EU 27 árukereskedelme a világ összes reálexportjának és reálimportjának 37%-át képviseli. A világkereskedelem második legaktívabb szereplője az USA volt. A Lehmann Brothers csőd hatására az USA-ban erőteljes recesszió következett be. Az exportja 18%-kal, az importja 25,9%-kal[2] esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Exportja 8%-át, importja 12,2%-át képviselte a világkereskedelem 2009-es összteljesítményéből. Kína reálexportja 15,9%-kal, reálimportja 11,3%-kal zuhant vissza, világkereskedelemben betöltött szerepét tekintve a világ export 10%-át, a világ összes importjának pedig 8%-át adta.

A fejlődő országok közül Oroszországban 36,4%-os visszaesés volt megfigyelhető a kivitel és 39,3%-os visszaesés a behozatal területén.[3] Világkereskedelmi részesedése pedig csupán a világ összes exportjának 2%-át és összes importjának 1%-át adta. Oroszország 233,963 millió USD értékű exportjának jelentős része az olaj és gáz exportjából származik. 2009-ben az árak 10% körüli visszaesése érzékelteti hatását az orosz export tekintetében melynek gazdasága elsősorban az olaj és egyéb természeti erőforrások kivitelétől és azok árától függ. Említésre méltó az ASEAN országok együttes teljesítménye, amely meghaladta Japán reálexport és reálimport teljesítményének értékét, exportjuk és importjuk a világexport-világimport 6% körüli értékét adják.

Világkereskedelem megoszlása 2009 (millió USD)

  Export Import
USA 1056043 1559625
EU 27 4590840 4689461
EU 15 4082018 4082018
Japán 580787 552252
Kína 1202047 1003893
Dél-Korea 363534 323085
Hong-Kong 329738 352688
Tajvan 193815 174071
ASEAN 791326 714280
Oroszország 233963 155206
India 163167 249967

Forrás: Jetro White Paper 2010, www.jetro.go.jp

Japán kivitelében a 2009-ben 25,2%-os visszaesés figyelhető meg. A 2008-as közel 776 millió USD export érték 2009-re 27 %-os csökkenés eredményeként 581 millió USD forgalommal zárt. Japán exportja a világkereskedelem export bázisának 5%-át és import bázisának 4%-át adja. A JETRO, Japán Külkereskedelemi Szervezet 2010-es felmérése alapján ekkora visszaesés a második világháború befejezése óta nem következett be, a mostani eredmények közel a duplájuk az eddigi legrosszabb kereskedelmi mutatóknak, melyet 1991-ben a globális IT recesszió idején mértek.[4]

Kereskedelmi mérlegének egyenlegét vizsgálva Japán export többlettel rendelkezik, 2008-ban 19 831 millió USD, 2009-ben az importnál 28 535 millió USD értékkel magasabb exportot regisztráltak. Figyelembe véve a YEN/USD-re való váltásának árfolyamát, 2008-ban közel 14%, 2009-ben 10,5%-os felértékelődés volt megfigyelhető az előző év azonos időszakához képest.

 

Japán kereskedelem trendjei (2008-2009)

Japán kereskedelem trendjei 2008 2009
Export (millió USD) 775 918 580 787
Exportnövekedés (%) 8,9 -25,2
Import (millió USD) 756 086 552 252
Importnövekedés (%) 21,7 -27
Kereskedelmi mérleg egyenlege (millió USD) 19 831 28 535
Árfolyam (Yen/ USD) 103,4 93,5
Árfolyam növekedés (%) 13,9 10,5

Forrás: „Trade Statistics”- Ministry of Finance, „Foreign Exchange Quotations”- Bank of Japan, Jetro White Paper 2010, www.jetro.go.jp

 

Japán legjelentősebb kereskedelmi partnere Kína. Míg korábban a japán export elsődleges iránya az USA volt, addig az USA felé irányuló kivitel szerepét fokozatosan a Kína felé irányuló kivitel váltotta fel. 2008-ban az 5%-kal, 2009-ben 31,2%-kal csökkent Japán kivitele USA viszonyában, az előző év azonos időszakához képest. Kína irányába a növekedés volumene 2008-ban 13,7%-os volt. 2009-ben a japán kivitel megtorpant, s közel 12% pontot romlott az előző év azonos időszakában mért adatokhoz képest, a visszaesés negatív változása mégsem volt olyan kiugró, mint az USA irányába történő kivitel esetén.

Japán harmadik legjelentősebb partnere, az EU 27 irányába realizálódó külkereskedelem esetén is csökkenés figyelhető meg, közel 34%-kal esett vissza az export forgalom. Az ASEAN országokkal folytatott külkereskedelme tekintetében is visszaesésnek lehetünk tanúi és Japán Tajvannal, Dél-Koreával és Hong-Konggal folytatott külkereskedelmét is jelentős mértékben megviselte a recesszió.[5]

Japán legjelentősebb kereskedelmi partnereivel folytatott kereskedelme 2008-2009 (millió USD, %)

  2008 2009
Export Változás (%) Import Változás (%) Export Változás (%) Import Változás (%)
USA 136 200 -5 77 018 8,7 93 653 -31,2 59 044 -23,3
EU27 109 383 3,9 69 915 7,6 72 374 -33,8 59 130 -15,4
Kína 124 035 13,7 142 337 11,5 109 630 -11,6 122 545 -13,9
ASEAN 102 799 18,2 106 118 22,1 80 449 -21,7 77 936 -26,6
Dél-Korea 58 985 8,8 29 248 7,3 47 248 -19,9 21 997 -24,8
Tajvan 45 708 2,1 21 637 9,2 36 426 -20,3 18 339 -15,2
Hong Kong 39 988 3 1 545 6,7 31 868 -20,3 1 099 -28,9
Közel-Kelet 33 772 28,8 165 445 45,4 21 650 -35,8 92 850 -43,9

Forrás: Trade Statistics, Ministry of Finance, Japan

Japán export áruszerkezetét vizsgálva legjelentősebb export cikke a gépek, gépi berendezések és alkatrészek, elektronikus berendezések, közlekedési eszközök (autók, tömegközlekedési eszközök, motorok), vegyi anyagok, fém alapú termékek, nem fém alapú termékek. Legfontosabb célterületei az USA, EU 27, Kína és az ASEAN országok.[6]

Japán legnagyobb ellátója Kína lett, felváltva az USA vezető pozícióját. Őt követi a közel-keleti régió, ahonnan Japán elsősorban kőolajat importál. Őket követik az ASEAN országok, majd az EU27 és az USA. Legfontosabb import cikkei a gépek és berendezések, elektronikai berendezések és közlekedési eszközök, autóipari alkatrészek, vegyi anyagok, élelmiszer (hal, hús, gabona, zöldségek, gyümölcsök), alapanyagok (fa, vas), ásványi anyagok, kőolaj, földgáz, szén, fémek. [7]

Japán külkereskedelmi áruszerkezete 2009

Japán kereskedelmi

áruszerkezete

2009 (millió Yen)

Import Export
Élelmiszer 4 999 394 365 548
Alapanyag 3 395 107 826 299
Ásványi anyag 14 201 602 948 400
Kémiai anyag 4 582 630 5 779 928
Iparcikk 4 344 552 7 016 623
Gép 4 224 793 9 668 526
Elektronikus berendezés 6 508 731 10 771 095
Közlekedés 1 500 662 11 850 156
Egyéb 7 741 906 6 944 040

Forrás: Trade Statistics, Ministry of Finance, Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistic Bureau, Director-General for Policy Planning and Statistical Research and Training Institute, Trade Statistics, export and imports

 

 

[1] Jetro White Paper 2010, www.jetro.go.jp

 

[2] Jetro annual report 2010, http://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper/trade_invest_2010.pdf 10. oldal

[3] Jetro annual report 2010, http://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper/trade_invest_2010.pdf 11. oldal

 

[4] Jetro annual report 2010, http://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper/trade_invest_2010.pdf , p.28

 

[5] A Japán export irányának legfontosabb célországainak listája és vonatkozó számadatai -2009-es statisztikai adatokat alapul véve-, valamint legjelentősebb import partnereinek listája és importjukra vonatkozó számadatai az 1. számú mellékletben tekinthetők meg.

[6]Trade Statistics, Ministry of Finance, Japan

[7] Trade Statistics, Ministry of Finance, Japan

Vélemény, hozzászólás?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..