A buddhizmus elterjedésének hatása a sintoizmusra

 zen

A buddhizmus elterjedésének köszönhetően a sintó önálló, eredeti formában szinte megszűnt létezni. A buddhizmust 552-ben a Soga törzsek hozták át a mai Dél-Korea területéről. Azt a korszakot az Aszuka kornak nevezik a történészek.  A buddhizmus elterjedése a kor régensének, Shoutoku hercegnek az érdeme, aki lelkes buddhista hívőként terjesztette az új tanokat a nemesség körében. Shoutoku herceg által 17 pontba foglalt alkotmány is a buddhizmus tanításaival összhangban fogalmazódott meg. A buddhizmus elterjedésének hatása a sintoizmusra bővebben…

Japán részvétele a világkereskedelemben

 

A 2008-as világgazdasági válságot követően a világkereskedelem volumenében 2009-re 23%-os visszaesés következett be az áruexport nominálértékének tekintetében az előző év azonos időszakához viszonyítva. Míg az azt megelőző vizsgált években a világkereskedelem áruexportja folyamatosan növekedett és minden évben 10% fölötti növekedés volt megfigyelhető, addig a 2008-as hitel, a piaci válság következtében a kereskedelem drasztikus visszaesését eredményezte. Japán részvétele a világkereskedelemben bővebben…

Japán világgazdasági szerepváltozása

 

Japán, Ázsia egyik legfejlettebb piacgazdasága. Gazdaságában az iparé és a szolgáltatás szektoré a vezető szerep, ezek együttesen a nemzeti jövedelem közel 95%-át adják[1]. Területe, népességének száma (megközelítőleg 126,5 millió fő) kisebb, mint az Egyesült Államoké, sőt az ország területén végighúzódó hegyvonulatok miatt lakossága koncentráltabban él, mégis gazdasági fejlettségét tekintve a világ egyik legnagyobb vezető gazdasági hatalma. Japán világgazdasági szerepváltozása bővebben…

Japán reagálása Kína előre törésére

jp vs ch

Kína gazdasági felemelkedése és növekvő részvétele a világgazdaságban, és a világkereskedelemben, a működő-tőke befektetésekből származó kapcsolati hálója, valamint az egyre növekvő politikai befolyása, rohamos változásokat eredményez az ázsiai régió emberi, gazdasági, politikai és biztonság-politikai kölcsönhatásában. Ezek a változások befolyásolják az egész régió országainak gondolkodását, a világrend átalakulását, a térség vezető országainak kapcsolatát és politikájuknak, biztonságpolitikájuknak kialakítását. Részben Kína előretörése és a világgazdasági változások a japán külpolitika nyitását eredményezték. Japán reagálása Kína előre törésére bővebben…